Over VNV

Over de Vereniging van Nederlandse Verpakkingskundigen

De Vereniging van Nederlandse Verpakkingskundigen (VNV) is een vereniging van experts op het gebied van verpakking en verpakken. De meeste leden ontwikkelen zich gedurende hun loopbaan van specialisten in een specifiek vakgebied tot ervaren deskundigen met een brede kijk op de keten van materiaal tot eindgebruik.

Over VNVDe VNV is een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring op persoonlijke titel. Dit draagt bij tot verbreding en verdieping van kennis en begrip, maar leden helpen elkaar ook bij het ontwikkelen van vaardigheden die van pas komen op weg naar meer strategische- en managementposities.

Met die focus op professionele ontwikkeling versterkt de VNV ook de positie van het vakgebied in de markt. Verpakking wordt steeds belangrijker. Het is een kritische factor bij innovatie, marketing, duurzaamheid en kostenbeheersing. Hier zijn verpakkingkundigen in thuis. Ze moeten steeds op de juiste niveaus kunnen acteren en invloed uitoefenen op strategie en besluitvorming.

Wat doet de VNV voor haar leden?
De VNV is met deze website en allerlei initiatieven een effectief netwerk voor meer dan 200 leden. Naast gezelligheid hebben veruit de meeste activiteiten ook een inhoudelijk doel: met excursies, lezingen en werkbezoeken wordt bestaande kennis verdiept en verbreed:

  • Platform voor netwerken en uitwisseling tussen verpakkingskundigen
  • Versterken van de positie van het vakgebied in de markt
  • Ontwikkelen van kennis en professionele vaardigheden
  • Organiseren van workshops, seminars & bedrijfsbezoeken
  • Faciliteren van een vacature- en projectenbank
  • Ondersteunen van zelfstandigen

Verpakkingskunde | verpakkingskundigen
De verpakkingskunde bestrijkt een groot gebied. Onze brochure geeft het (hoger) management van bedrijven en andere geïntesseerden op een leuke manier inzicht in de verschillende facetten van het vakgebied en de betekenis voor innovatie en bedrijfsvoering.

De onderverdeling in de 4 vakgebieden:

  • strategie en innovatie
  • consument en samenleving
  • proces en organisatie
  • winst en verlies

is een mooie manier om uit te leggen wat we eigenlijk doen. Er komen verpakkingskundigen aan het woord die model staan voor deze vakgebieden. De meeste leden hebben niet exact zo'n functie, maar bestrijken een gedeelte daarvan; of combineren juist verschillende functiegebieden met een specifieke focus. Dat laatste komt komt het meest voor.

Brochure

Spread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu inzien of electronisch verspreiden kan door de Nederlandse PDF in te openen.

De brochure is er ook in het Engels als PDF beschikbaar. en

Bewaren

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.