Het lidmaatschap van de VNV

Het VNV-lidmaatschap staat open voor een bredere groep professionals die door opleiding en/of ervaring een verpakkingskundig profiel hebben ontwikkeld. De opleidingen die direct toegang geven tot het VNV-lidmaatschap zijn:

- OVK II en III
- Haagse Hogeschool IPO
- HAS Hogeschool Food Packaging
- TU Twente, Packaging Design and Management

Ballotagecommissie
Voor iedereen die zich aanmeldt en geen van de bovengenoemde opleidingen heeft afgerond, is een heldere toelatingsprocedure. Daarbij zal gevraagd worden naar relevante verpakkingskennis en -ervaring en de motivatie om lid te worden. Een ballotagecommissie zal vervolgens de aanvraag beoordelen. De VNV weert kandidaten met een sterk commercieel oogmerk.

Studenten
Sinds 2014 staat het lidmaatschap ook open voor studenten in de laatste fase van hun studie.

Klik hier om je aan te melden als lid.

Contributie
De contributie voor leden bedraagt € 60 per jaar en wordt met een automatische incasso geïnd. Voorafgaand aan de inning rond het voorjaar krijg je de factuur per mail toegezonden. Je kunt hem ook terugvinden bij je eigen profiel onder het kopje financieel. 

Voor leden die in de loop van het jaar lid zijn geworden, wordt de contributie naar rato berekend. Het lidmaatschap van de VNV is op persoonlijke titel en daarom kan op de factuur geen bedrijfsnaam worden vermeld.

Studenten kunnen voor een periode van maximaal 2 jaar kosteloos aspirant lid worden. De aanbeveling van een bij de VNV bekende vakdocent is daarvoor voldoende. Je bent volwaardig lid en mag deelnemen aan alle activiteiten van de VNV. Aan het eind van die periode moet je aangeven of je lid wilt blijven.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan het bestuur. De opzegging dient uiterlijk één maand voor het aflopen van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris. Bij niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap  stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Je kan via deze link je lidmaatschap opzeggen.

  

 

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Parc Tichelt 2 
4891 DZ Rijsbergen
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl