Duurzaamheid


Nuttige Links

 Wetgeving

Beleid en wet- en regelgeving verpakkingen KIDV
Op deze pagina geeft het KIDV een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen. Actuele onderwerpen zijn de herziening van de essentiële eisen voor verpakkingen en de implementatie van de Europese richtlijn voor Single Use Plastics (SUP). Verder biedt deze pagina een overzicht van Nederlandse en Europese beleidsdocumenten, zoals de EU Plastic Strategie en NL Circulair in 2050. Er is een aparte dossierpagina over Voedselveiligheid.Forum

Mirjam 06-01-2022 20:01
FNLI heeft in haar brancheverduurzamingsplan verpakkingen opgenomen voor papier en karton: Per 2022 zal 100% van het gebruikte papier en karton (primair, secundair en tertiair) gecertificeerd dan wel van gerecycled materiaal zijn. Zoals Eddy schetst kunnen vouwkartonleveranciers dan twee opties aanbieden: een verpakking uit 100% recycled vouwkarton en een verpakking van nieuw gecertificeerd vouwkarton als het product dat nodig heeft. Ik ben ook benieuw Wouter, wat de markt gaat doen. Het lijkt me dat het ongecertificeerde vouwkarton vanzelf geen optie meer wordt gezien de ontwikkelingen richting duurzaam produceren.

Eddie 30-10-2021 11:17
[Afbeelding] Een overweging kan zijn, gebruik gecertificeerd papier/ karton voor direct food contact en gebruik zoveel mogelijk gerecycled papier voor non food contact.

Wouter 26-10-2021 13:22
Hoi Mirjam, bij Remmert Dekker bieden we inderdaad de keuze aan de klant. Voor PEFC/ FSC geldt een hogere prijs, alleen al omdat er kosten aan het certifceringsproces verbonden zijn. Het keurmerk als norm zou zeker een gewenste stap vooruit zijn. Helaas is omwille van de prijs en concurrentie zonder keurmerk nog steeds een aantrekkelijke optie. Ben benieuwd naar anderen hun ervaring. Groet Wouter Wigman

Mirjam 07-10-2021 08:41
Golfkarton is markt breed al jaren standaard FSC gecertificeerd. Vouwkarton leveranciers laten ook nu nog de klant de keuze en rekenen een toeslag. Ik ben benieuwd waarom dit verschil nog bestaat in een tijd waar we naar duurzaam gecertificeerd papier (moeten) omschakelen en of er al vouwkarton leveranciers zijn die over zijn gegaan op 100% FSC/PEFC.

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
info@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
voorzitter@verpakkingskundigen.nl
penningmeester@verpakkingskundigen.nl
redactie@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.