Duurzaamheid


Nuttige Links

 Wetgeving

Beleid en wet- en regelgeving verpakkingen KIDV
Op deze pagina geeft het KIDV een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen. Actuele onderwerpen zijn de herziening van de essentiële eisen voor verpakkingen en de implementatie van de Europese richtlijn voor Single Use Plastics (SUP). Verder biedt deze pagina een overzicht van Nederlandse en Europese beleidsdocumenten, zoals de EU Plastic Strategie en NL Circulair in 2050. Er is een aparte dossierpagina over Voedselveiligheid.Forum

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
info@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
voorzitter@verpakkingskundigen.nl
penningmeester@verpakkingskundigen.nl
redactie@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.