Nuttige Links (Duurzaamheid)

 Wetgeving

Beleid en wet- en regelgeving verpakkingen KIDV

Op deze pagina geeft het KIDV een overzicht van het Europese en Nederlandse beleid voor verpakkingen en verpakkingsafval, met de wet- en regelgeving die daaruit voortkomt. Hiervan is een overzichtelijke tijdlijn gemaakt.

Actuele onderwerpen zijn de herziening van de essentiële eisen voor verpakkingen en de implementatie van de Europese richtlijn voor Single Use Plastics (SUP). Verder biedt deze pagina een overzicht van Nederlandse en Europese beleidsdocumenten, zoals de EU Plastic Strategie en NL Circulair in 2050. Er is een aparte dossierpagina over Voedselveiligheid.

Drie actuele thema's zijn:

 

SUP

Sinds 3 juli 2021 is de Single Use Plastics-richtlijn van kracht. De richtlijn moet bedrijven aanzetten om duurzame alternatieven voor single use kunststof producten en single use kunststof verpakkingen te ontwikkelen. De maatregelen uit de SUP-richtlijn hebben onder meer betrekking op kunststof wegwerpplastics, waaronder ook verschillende verpakkingen.

Het belangrijkste doel van de SUP-richtlijn is het verminderen van de milieu-impact van wegwerpplastics (zoals ballonnen, maaltijdverpakkingen, drankverpakkingen, rietjes, en bestek). De richtlijn omvat een pakket aan maatregelen om het aandeel van wegwerpplastic in het zwerfafval en in zee (plastic soep) te verminderen. De maatregelen zijn gericht op plastic producten/verpakkingen die het meest worden gevonden op Europese stranden.

Een impactvolle maatregel is de verplichting aan producenten en importeurs (p/i’s) die SUP- verpakkingen op de markt brengen tot het betalen van een vergoeding voor de kosten die publieke gebiedsbeheerders maken bij het opruimen van deze SUP-verpakkingen aanwezig in het Nederlandse zwerfafval. De hoogte van de totale vergoeding aan de gebiedsbeheerders voor alle producten en verpakkingen die onder de SUP-wetgeving vallen wordt in juni 2024 voor het eerst over 2023 door de Minister van I&W vastgesteld. De individuele bijdrage per p/i voor de SUP-verpakkingen wordt door het Afvalfonds Verpakkingen vanaf 2023 geheven (zie tarieftabel).

Hier vind je achytergrondinformatie: Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik Beslisbomen, definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen, zakjes enwikkels, drinkbekers en drankverpakkingen

Onder deze SUP-richtlijn valt ook, vanaf 5 januari 2023, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het vergoeden van de kosten voor opruimen, transport en verwerking van de onder deze richtlijn vallende verpakkingen met een plastic component in het zwerfafval: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/single-use-plastic-sup-wetgeving

SUP (aanvullend): in de komende jaren treden nog andere maatregelen uit de SUP-richtlijn in werking:

  • Vanaf 2024 moeten doppen en deksels vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen, zodat ze automatisch worden ingeleverd voor recycling.
  • Vanaf 2025 moeten PET-flessen voor minstens 25 procent uit gerecyclede kunststoffen bestaan. In 2030 moet dit minstens 30 procent zijn.
  • In 2025 moet minimaal 77 procent van alle plastic drinkflessen tot drie liter worden ingezameld. In 2029 moet dit minimaal 90 procent zijn.
  • Wegwerpproducten waarvoor vooralsnog geen alternatief is, moeten in 2026 door de lidstaten meetbaar zijn verminderd. Ook moeten lidstaten het gebruik van producten voor meermalig gebruik, hergebruik en recycling aanmoedigen. 

 

Packaging and Packaging Waste Directive

Link naar directive 1994

Op 30 november 2022 verscheen het EU voorstel Packaging and Packaging Waste Regulation waarin voorgesteld wordt de directive uit 1994 aangepast en aangevuld om te zetten naar wetgeving. The proposed revision of the EU legislation on Packaging and Packaging Waste has three main objectives.

  • First, to prevent the generation of packaging waste: reduce it in quantity, restrict unnecessary packaging and promote reusable and refillable packaging solutions.
  • Second, to boost high quality (‘closed loop') recycling: make all packaging on the EU market recyclable in an economically viable way by 2030.
  • And finally, to reduce the need for primary natural resources and create a well-functioning market for secondary raw materials, increasing the use of recycled plastics in packaging through mandatory targets.

 

Nationaal plan circulaire economie 2023-2030

In het NPCE wordt de transisitieagenda van de Nederlandse overheid tot 2030 geschetst.

Relevant voor verpakkingskundigen:

  • 3.1.4 Verpakkingen en wegwerpproducten (p 78)
  • 3.2.1 Plastic verpakkingen (p 86)

Klik hier voor het complete document.


Nieuwsberichten

KIDV lanceert the sustainable packaging compass

Datum: 31 oktober 2022
KIDV has developed The Sustainable Packaging Compass. With this tool, companies can determine the sustainability of a packaging product based on three pillars: recyclability, circularity and environmental impact. In a... Lees meer

KIDV lanceert de Sustainable Packaging Support Tool

Datum: 28 september 2021
Wil je een product duurzaam verpakken, maar weet je niet goed waar te beginnen? Maak dan gebruik van de nieuwe Sustainable Packaging Support Tool van het KIDV. Stap voor stap wordt duidelijk waarmee je rekening mee mo... Lees meer

  

 

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Parc Tichelt 2 
4891 DZ Rijsbergen
info@verpakkingskundigen.nl