Nieuws

1 Procent

Geplaatst op 20-09-2010  -  Categorie: Columns

Na 2 jaar verpakkingen-belasting vond het ministerie van financiën het tijd voor een evaluatie en dan vooral van de milieueffecten van de maatregel. Conclusie is zoals verwacht dat er geen meetbare conclusies kunnen worden getrokken. Cijfers uit verschillende periodes zijn niet vergelijkbaar en innovaties n.a.v. de belasting zijn nog niet uitgevoerd. De verpakkingskundige weet net als de meeste geïnterviewde experts dat verpakkingsinnovaties 2 tot 5 jaar duren voordat ze zijn gerealiseerd.

Tussen de regels door is een duidelijke boodschap te lezen: bijna alle geïnterviewden verwachten dat de effecten van de belasting ook op de langere termijn (lees: 10 jaar) minimaal zullen zijn. Mondiale standaardisering, gebruiksvriendelijkheid, kostenreductie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn punten die een veel grotere rol spelen bij de (verpakkings-)strategie van multinationals. Nederlandse productievestigingen dragen soms maar twee procent bij in de totale omzet en lokale merken hebben voor hun producten slechts te kiezen uit het gestandaardiseerde verpakkingsaanbod van het moederbedrijf. Leest de verpakkingskundige het goed dat dit de redenen zijn waarom er nu al geëvalueerd moet worden?

Op pagina 49 van het 50 pagina's tellende document wordt tussen neus en lippen door de belasting in een breder perspectief geplaatst. In totaal zijn de CO2-emissies van verpakkingen in Nederland gelijk aan ca. 2,8 Mton, oftewel ca. 1% van de totale Nederlandse broeikasgasemissies. Concludeert de verpakkingskundige hier juist dat Europa dit onderwerp beter centraal en stevig kan oppakken en breder trekken dan verpakkingen alleen? En dat we het met de verpakkingenbelasting dus hebben over een suboptimale oplossing? Verpakkingskundigen weten als geen ander dat suboptimalisaties ergens anders in de keten (kostbare) problemen kunnen opleveren.

Liever gaan we als verpakkingskundigen de komende 10 jaar samen met onze collega's door op de ingeslagen weg; het, waar nodig, standaardiseren van verpakkingen, het minimaliseren van het totale energieverbruik, het optimaliseren van de algehele logistiek, het verbeteren van de houdbaarheid en het sluiten van ketens.

 

VNV Columnisten

 

Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. Info: www.verpakkingskundigen.nl

 

(gepubliceerd in VerpakkingsManagement september 2010)

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.