Nieuws

Academisch geneuzel

Geplaatst op 03-02-2016  -  Categorie: Columns  -  Auteur: Ellen Oudeluttikhuis

Oudeluttikhuis EllenVoor veel mensen uit de verpakkingsindustrie lijkt datgene wat hier aan de universiteit gebeurt misschien academisch geneuzel, ik vind dat het zowel kan zorgen voor professionalisering als het op de kaart zetten van de verpakkingsindustrie. Inmiddels ben ik 4 jaar werkzaam aan de leerstoel Packaging Design & Management aan Universiteit Twente. Vanuit deze positie heb ik de kans om een kijkje in de keuken te nemen van veel bedrijven binnen de verpakkingsindustrie. Enerzijds door studenten te begeleiden die een afstudeeropdracht doen bij een bedrijf, anderzijds door het onderzoek dat in samenwerking met bedrijven uitgevoerd wordt.

Een voordeel van deze luxe-positie is dat er vrij objectief meegekeken kan worden met de manier van werken van een bedrijf. Dit vanwege het feit dat je er niet zelf aan het werk bent en je dus geen onderdeel van het bedrijf bent. Door te praten met de mensen van de werkvloer krijg je ondanks dat je er geen onderdeel van bent, wel een goed beeld van de realiteit. Waar ik erg verwonderlijk over ben is de observatie dat er in grote bedrijven vaak zo gigantisch veel verschillende mensen betrokken zijn bij de ontwikkeling van een product-verpakkingscombinatie. Ondanks dat iedereen een eigen taal spreekt, eigen doelen en interesses heeft en er veel verschillende persoonlijkheden zijn, ontstaat er uiteindelijk vaak toch een werkbaar resultaat. Hoe er dan tussentijds gecommuniceerd wordt en hoe alle keuzes gemaakt worden die leiden tot de uiteindelijke product-verpakkingscombinatie intrigeert mij en is daarom ook onderwerp geworden van mijn onderzoek. De rol van kennis en ervaring van mensen is erg belangrijk en de waarde van intuïtie mag niet onderschat worden. Het naar boven halen van hoe en wanneer er op intuïtie gekorest wordt is erg interessant.

En wat betreft dat academische geneuzel.. juist de vrijheid om zowel productielocaties als ontwerpafdelingen van bedrijven te ervaren in combinatie met de praktische achtergrond van industrieel ontwerpen en natuurlijk het zijn van een kritische consument, zorgen ervoor dat er een brug geslagen kan worden tussen onderzoek & onderwijs aan de UT en de praktijk van product-verpakkingsontwikkeling.

 

Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. Hij komt deze keer van VNV-er Ellen Oudeluttikhuis, researcher Packagin Design & Management bij de Universiteit Twente. Zij geeft de pen door aan Alan Campbell, technical director van de Pacombi Group.

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.