Nieuws

Collomoduul: oude wijn in nieuwe zakken?

Geplaatst op 04-07-2018  -  Categorie: Columns  -  Auteur: John Huissteden

Het spreekwoord roept bij mij altijd de associatie op van hier is een verpakkingsdeskundige aan het werk geweest. Toen ik ooit lang geleden de wereld van verpakkingen inrolde was het Collomoduul voor mij een openbaring. Opvallend is dat na zoveel jaar verder het voor velen nog steeds een nieuw fenomeen is en het niet altijd is toegepast daar waar dit wel mogelijk is.

Voorbeelden hiervan kom ik tegen bij bedrijfsbezoeken en contacten met leveranciers, maar ook dichterbij met interne projecten. Zoals het voorbeeld van een aantal jaar geleden bij het ontwikkelen van een nieuw mobiel display schap, waarbij de maatvoering van 76,2 cm één van de randvoorwaarden was. Dit was de breedte van een winkelschap, ik heb toen mijn collega’s kunnen overtuigen de oude maatvoeringen los te laten en de maatvoering van de modulaire rolcontainer als basis te nemen. Alle displaydozen en tray ontwerpen waren immers al op modulaire maten gebaseerd.

Niet altijd correspondeert het Collomoduul met reeds bestaande maatvoeringen. De oorsprong van oude winkelinventaris en die van zeecontainers komt bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten vandaar dat deze altijd zijn uitgedrukt in de eigenwijze inch en feet maten. En misschien waren de oude Romeinen wel onbedoeld de voorloper van het collomoduul. De standaard asbreedte in Pompeï was immers 140 cm.   

Enfin, een verpakkingskundige zal altijd kijken naar de mogelijkheid om de producten zo te verpakken dat de maatvoering een optimale logistieke drager vormt die geen verkwistingen geeft o.a. in het logistieke traject. Idealiter moet dan ook de primaire verpakking zo ontworpen zijn dat de maatvoering in het programma van eisen rekening houdt met een secundaire en eventueel tertiaire verpakking die modulair of een modulair afgeleide is.

Met de nadruk op duurzaamheid en de CO2 voetprint bij verpakkingen blijft het Collomoduul dus ook heden ten dage een belangrijk aandachtspunt. Waarbij de verpakkingskundige zichzelf ook de vraag kan stellen past de nieuwe wijn in de oude zakken?

 

Deze column is van John Huissteden van HEMA. Hij heeft de pen doorgegeven aan Sabine van Hoogenhuizen van Vormdesign.

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.