Nieuws

Column - De “kennis” van het Verpakken

Geplaatst op 06-05-2014  -  Categorie: Columns  -  Auteur: Rob Daniels

Alice  Verhagen heeft mij gevraagd om de pen van haar over te nemen, wat ik graag doe natuurlijk.

Haar column was getiteld Verpakkingskundigen zijn een soort apart. Ik wil hierop nog wel even doorborduren.

Als nieuwkomer heb ik eens even door de brochure van de VNV gebladerd en concludeer dat vrij vertaald de Vereniging van Verpakkingskundigen zich o.a. ten doel stelt om een oplossende, informatieve of een bemiddelende rol te spelen bij verpakkingsvraagstukken voor haar leden, relaties en betrokkenen. Een prachtige, ambitieuze doelstelling zou ik zeggen.

 

Wat hebben we daarvoor nodig: allereerst de vraagstukken natuurlijk. Nou die zijn er in overvloed  Dan zijn er natuurlijk degenen die de verpakkingsvraagstukken neerleggen, zeg maar de “probleemveroorzakers”. Ook daar ontbreekt het niet aan. Dus komt het legioen in actie om vanuit hun enorme tombola van vakkennis, theorie en opleiding het probleem te lijf te gaan.

 

Maar waar beginnen we? Als verpakken alleen maar een vak vanuit de theorie of wetenschap zou zijn, waaruit de oplossing kan worden opgelepeld, zou de verpakkingswereld er heel wat simpeler uitzien. Immers voor elke vraag is er dan een standaard oplossing voorhanden. Helaas is de werkelijkheid anders.

Naast die immense bron van kennis binnen de VNV, in het onderwijs en onderzoeksinstellingen, worden vele vraagstukken nog steeds opgelost door de wetenschap van trial en error (“das aha Erlebnis”) of door een eerdere ervaring met een soortgelijk probleem van een vakgenoot of collega. En dat is maar goed ook want dat is nu juist precies de kracht van een club als de VNV. Door binnen het netwerk ervaringen aan elkaar te knopen ontstaan praktische oplossingen die vervolgens weer aan het VNV-geheugen kunnen worden toegevoegd.

 

Want ondanks het grootse aanbod van cursussen en opleidingen, die veelvuldig gevolgd worden, zie ik hier en daar toch ook wel enige ‘bloedarmoede’ ontstaan omdat kennis (opgedaan door ervaring) niet altijd even efficiënt wordt overgedragen aan de nieuwe generaties. Ik pleit dan ook sterk om hieraan extra aandacht te schenken zodat de kraamkamer van de VNV ook in de toekomst mooie oplossingen kan blijven baren.

 

De column Verpakkingskundig wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. Deze column is van VNV-er Rob Daniels van Pack Solutions. Hij geeft de pen door aan Jan Wessemius, Product Manager bij Oerlemans Plastics. 

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.