Nieuws

Corona

Geplaatst op 01-05-2020  -  Categorie: Columns  -  Auteur: Roland ten Klooster

Tot voor kort konden we ons niet voorstellen dat de VNV column door een virus geraakt kon worden, toch is het zo. De VNV column redactie schakelt daarom bij en maakt van de gelegenheid gebruik om vanuit een breder verpakkingsperspectief naar de ontstane problemen te kijken.

Meer dan dertig jaar geleden kwam ik terecht in het verpakkingsveld en het viel me op dat het woord keten erg vaak werd gebruikt; in de keten, door de keten, de verpakkingsketen, de logistieke keten etc. Nu consumenten hamsteren, komt het woord keten ook veel voor in de media; de voedselketen, de keten kan het niet aan, de keten kraakt etc..

Het is voor verpakkingskundigen die de keten overzien logisch dat een voorraad niet even snel flink aangevuld kan worden; op basis van just-in-time wordt er niet veel voorraad gehouden en schakelt iedereen bij als dat nodig is. Bijschakelen stopt bij de zwakste schakel in de keten, een paar dagen aanvullen vanuit voorraad gaat vaak nog wel, maar als er een aanslag wordt gepleegd op een schakel met een andere prioriteit, dan kunnen er onverwachte situaties ontstaan. Bijvoorbeeld: ethanol is naast desinfectiemiddel, hét oplosmiddel voor bepaalde drukinkten. Een vervangend oplosmiddel is niet altijd voorhanden omdat de werking ervan getest moet zijn. Dit soort complicaties kunnen uiteindelijk zelfs leiden tot verminderde beschikbaarheid van bijvoorbeeld koffie in supermarkten. De verpakkingskundige begrijpt dat schappen leegraken als tegelijkertijd in retail de vraag naar koffie explodeert omdat de horeca is gesloten en evenementen zijn afgelast. De out of home keten zit nu opeens met overschotten en gekelderde prijzen; daar zijn de forecasts ingestort. Bedrijven die beide markten beleveren hebben te maken met een andere uitdaging; hun behoefte is van de ene op de andere dag gekanteld. Onze huidige ketens zijn niet voorbereid op plotseling instortende of exploderende vraag. 

De wereld zal waarschijnlijk niet meer hetzelfde worden als het virus onder controle is. We gaan anders kijken naar de wijze waarop de keten is ingericht en we gaan ons beter voorbereiden op dit soort schoksgewijze veranderingen. Dit wil niet zeggen dat de machinecapaciteit of voorraad van het huidige machinepark omhoog moet, maar wel dat scenario’s klaar moeten liggen voor het geval dat. Ook de verpakkingskundige levert hier een bijdrage; samen leggen we vast wie de leiding heeft, beslissingsbevoegd is, waar nu al wat moet worden gewijzigd of getest. En hoe in geval dat, de productie heel snel opgeschaald kan worden met minimaal 30%.

Tenslotte; ongemerkt heeft de levensmiddelenindustrie grote stappen gemaakt op het terrein van hygiëne, daarom was het een kleine stap om, naast het wassen van handen, het gebruik van alcohol en het dragen van beschermende kleding, aanvullende Corona maatregelen te nemen. Daar mogen we best trots op zijn.

Wij hopen dat iedereen inclusief familie en vrienden gezond door deze crisis heen komt.

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.