Nieuws

'Creaticide'

Geplaatst op 18-09-2008  -  Categorie: Columns

Innovatie - de invoering van iets nieuws (van Dale) - is onmisbaar voor bedrijven. Daarom heeft het Financiële Dagblad een groot onderzoek naar creativiteit - het vinden van oorspronkelijke oplossingen voor welgedefinieerde problemen – gedaan. Eind augustus werd dit gepresenteerd met het boek met de cynische titel 'Oh, wat zijn we creatief!'

Geënquêteerden verstaan onder creativiteit: vernieuwend zijn, oplossingen bedenken, 'out-of-the-box thinking', originaliteit en anders denken. Creativiteit wordt volgens hen het best gestimuleerd door de uitdaging van complexe vraagstukken, samenwerken met een team of met collega's, vrijheid, openheid van geest en instelling en ruimte voor creativiteit, geestelijke rust en ontspanning.

De onderzoekers van het grote creativiteitsonderzoek snijden een gevoelig onderwerp aan in de publicatie: ‘Terwijl ondernemingen om te overleven in deze wereld van snelle en grote concurrentie steeds creatiever en innovatiever moeten worden, is de controle op de onderneming en zijn mensen door eisen van aandeelhouders en toezichthouders alleen maar groter geworden.’ Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat de meerderheid van de respondenten bang is fouten te maken, gevoelig is voor de mening van anderen en daarom sterk doet aan zelfcensuur. Hierdoor wordt de creativiteit verder onderdrukt. De grootste ‘creaticiden’ zijn: regels en procedures, te weinig tijd hebben, onwil of niet willen afwijken van de norm, negativisme en budget.

De verpakkingskundige heeft in zijn werk dagelijks te maken met vraagstukken die veel afdelingen binnen de onderneming aangaan. Met collega's van marketing, inkoop en productie moeten ontwikkelingen worden afgestemd voordat ze kunnen worden doorgevoerd. Een oplossing vinden die alle partijen tot tevredenheid stemt vereist technisch inzicht, doorzettingsvermogen en een lange adem. Creativiteit dus en niet alleen voor nieuwe verpakkingen, maar ook voor de dagelijkse werkzaamheden die gebukt gaan onder regelingen zoals ISO, HACCP en mogelijk nog meer. De verpakkingskundige moet het oplossen en meestal lukt dat ook, wat collega’s kan inspireren. Zo verwoordde de inkoper de nauwe samenwerking met zijn verpakkingskundige collega gevat; ‘Als pitbull en fox terriër trekken we samen op in projecten!’.

 

Verpakkingskundige, een boeiend vak.

 

 

VNV Columnisten

Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. Info: www.verpakkingskundigen.nl

 

(gepubliceerd in VerpakkingsManagement september 2008)

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.