Nieuws

Investeren in de toekomst

Geplaatst op 19-04-2009  -  Categorie: Columns

Onderzoek van adviesorganisatie Ernst & Young onder meer dan 300 (voornamelijk) directeuren toont aan dat een recessie ook versterkend kan werken. Die ondernemingen die zich in deze moeilijke periode niet laten leiden door de waan van de dag maar zich ondanks het tegenvallende ondernemersklimaat verder blijven ontwikkelen, komen het sterkst tevoorschijn uit de recessie. Een crisisperiode kan kansen scheppen om veranderingen sneller en doeltreffender door te voeren dan een periode van voorspoed, aldus Ernst & Young.

Vaak echter wordt, ook binnen de groep geënquêteerde bedrijven, teruggevallen op het bouwen aan en investeren in het merk als de strategische bedrijfsactiviteit. Investeringen in productontwikkeling, technologie en innovatie zijn dan een makkelijke prooi voor bezuinigingsronden. Slechts 19 procent van de respondenten in het onderzoek gaf aan voor de komende 12 maanden nieuwe productontwikkelingen te hebben gepland. Ervaringen uit eerdere recessies leren echter dat deze benadering een kortzichtige kan zijn. Bedrijven die roekeloos bezuinigen op onder andere R&D lopen het risico hun zorgvuldig opgebouwde cultuur rond innovatie te ruïneren.

Ernst & Young geeft aan dat die bedrijven die bij hun voorgenomen investeringsprogramma blijven sterker uit de situatie kwamen dan hun concurrenten. Organisaties die succesvol zijn in een neergang hebben hun propositie, strategische richting en merkpositionering haarscherp voor ogen en gaan verantwoordelijk om met besluitvormingsprocessen. De gemiddelde crisis duurt namelijk maar 11 maanden volgens Amerikaanse National Bureau of Economic Research. En de meeste bedrijven hebben meer dan 11 maanden nodig om de kosten van een ontslagronde terug te verdienen. Een stevig verpakkingsontwikkelingstraject duurt al gauw meer dan een jaar. Een in de afgelopen maanden gestart innovatieproject is daarmee een goede investering in de toekomst. Als de marktintroductie inmiddels nabij is, dan kan een succesvolle onderneming razendsnel besluiten of uitstel noodzakelijk is of dat de introductie op een andere manier moet worden ingestoken.

Verpakkingskundige, een boeiend vak.

VNV Columnisten

Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. Info: www.verpakkingskundigen.nl

(gepubliceerd in VerpakkingsManagement april 2009)

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.