Nieuws

Kennisinstituut

Geplaatst op 20-08-2012  -  Categorie: Columns  -  Auteur: Mirjam Snel

Het Afvalfonds haalt de komende jaren meer dan 100 miljoen Euro per jaar op voor de verpakkingsrecycling via de zogeheten Afvalbeheersbijdrage. Een deel van dat geld gaat naar een nog op te richten Kennisinstituut Verduurzaming Verpakkingen.

 

Een verpakking verduurzamen? Het klinkt een beetje merkwaardig. Moet de verpakking het product optimaal beschermen, moet de verpakking langer meegaan, recyclebaar zijn, moet de houdbaarheidsdatum meer in overeenstemming gebracht worden met de werkelijkheid of moet de verpakking het milieu minder belasten? En betreft verduurzamen alleen de ‘P’ van Planet of ook die van People en Profit? En ongeacht welke keuze gemaakt wordt: hoe wordt dit gemeten?

 

Een vraag die misschien wel belangrijker is voor de VNV: zou er een VNV-er betrokken worden bij het instituut of zouden VNV-ers gevraagd worden om kennis te verschaffen? Misschien moet de VNV op voorhand een bundeling van columns samen met het kennismakingsboekje van de VNV opsturen naar de organisatie(s) die de oprichting van het Kennisinstituut gaat(n) leiden.

 

Of zullen we als VNV alvast een voorzet geven door alvast enkele prikkelende stellingen en vragen neer te leggen? Bijvoorbeeld:

  • Verpakken is slechts een kleine schakel in een lange en complexe keten
  • Er zit een grens aan de recyclemogelijkheden voor kunststoffen en papier/karton en de toepassing voor voedingsmiddelen
  • Transport valt weg in veel LCA’s en kan achterwege gelaten worden in de analyses
  • Er moet bepaald worden hoeveel afval in de keten veroorzaakt wordt door foutief te verpakken
  • Er moet gewerkt worden aan de acceptatie van indicatoren voor versheid van voedingsmiddelen
  • Verpakkingen van biologisch afbreekbare materialen zijn zelden goed voor het milieu
  • Voor veel producten moeten -richtlijnen opgesteld worden die aangeven hoeveel verpakkingsmateriaal van welk type nodig is
  • Ambtenaren moeten een opleiding verpakkingskundige gaan volgen

Een VNV-er zou het wel weten.

 

Verpakkingskundige, een boeiend vak.

 

VNV Columnisten

Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. Info: www.verpakkingskundigen.nl 

 

(gepubliceerd in VerpakkingsManagement augustus 2012)

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.