Nieuws

Lokale wetgeving

Geplaatst op 15-09-2011  -  Categorie: Columns

Om duidelijkheid te krijgen over chemicaliën die in gebruik zijn en wat de toepassing is, is REACH wetgeving opgesteld. Alle bedrijven in Europa moeten opgeven welke stoffen zij gebruiken en waarvoor deze gebruikt worden. Dit biedt inzicht in de functies van stoffen, zodat op termijn gestuurd kan worden in de richting van die stoffen die de minste schade toebrengen aan mens en milieu. Uiteraard gebaseerd op de kennis en inzichten die we nu hebben. Iedereen zou hier zonder meer voor moeten zijn. Maar er spelen meer belangen.
Het heeft daarom nog heel wat voeten in de aarde gehad voordat de wetgeving er doorheen was. De chemische industrie verzette zich heftig, in sommige gevallen met steun van de overheid, omdat het de werkgelegenheid zou aantasten of omdat de stoffen anders buiten Europa geproduceerd zouden worden. Een goede lezer begrijpt dat het vooral om protectie maatregelen voor eigen industrie gaat.
Het gevolg is dat er voorlopig minder stoffen opgegeven hoeven te worden. Een kwalijke zaak voor ons allemaal.

Stel dat het gebruik van chemicaliën aan de voorkant goed geregeld zou zijn, dan zou aan de achterkant regelgeving niet meer nodig zijn. Stel dat we weten welke stoffen gebruikt worden, dan hoeven we niet meer bang te zijn voor migratie van vervelende stoffen naar voedingsmiddelen. Maar zo eenvoudig is het niet. We werken met een mondiale markt en we wantrouwen ons zelf en onze buren ook nog eens.

De achterkant wordt nu dus ook dichtgetimmerd, zie bijvoorbeeld de nieuwe Europese voedselcontact wetgeving voor kunststoffen Plastic Implementation Measure (PIM). Denk ook aan de gevolgen van de uitslagen van het Zwitserse onderzoek waaruit bleek dat minerale oliën uit gerecycled karton door kunststof lagen heen diffundeert en terug te vinden zijn in het product. Er zijn verpakkers die uitsluitend nog met virgin materiaal willen werken.

De belangen zijn groot en zeer divers. Dit vraagt om een Europese visie en een daadkrachtige leiding die rekening houdt met een mondiale markt. Dit zou het werk van verpakkingskundigen verantwoordelijker en gemakkelijker maken.

Verpakkingskundige, een boeiend vak.

VNV Columnisten
Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen.

 

(gepubliceerd in VerpakkingsManagement september 2011)

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Rotsestraat 3
5395 TD Teeffelen
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingkundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.