Nieuws

Onbekend maakt onbemind

Geplaatst op 03-01-2016  -  Categorie: Columns  -  Auteur: Jan Lacet

Lacet Jan 150 195Zoals u al vaker in deze column hebt kunnen lezen is een verpakkingskundige een veelzijdige specialist en generalist met een brede scope, die enerzijds inhoudelijk met verpakkingen bezig is, maar anderzijds vaak een belangrijke intermediaire rol vervult tussen allerlei disciplines in een organisatie. De meeste verpakkingskundigen hebben vaak een operationeel gerichte taak, de specialist. Een klein deel van de verpakkingskundigen heeft een meer tactische of zelfs strategische positie, vaak bij de grotere multinationals.

In lijn met de landelijke ontwikkelingen komen er ook steeds meer verpakkingskundigen die als zelfstandig ondernemer hun kennis en ervaring beschikbaar stellen. Een goede ontwikkeling.
Ook  bij deze zelfstandige verpakkingskundigen zie je een grote diversiteit in kennis en ervaringsgebied. Of het nu ontwikkeling of productie optimalisatie  van food, non-food, farma, life-sciences of meer technische product verpakkingen betreft, voor elk gebied is er wel een zelfstandige verpakkingskundige beschikbaar.

Een deel van de zelfstandige verpakkingskundigen wordt ook weer door de grotere multinationals ingehuurd, omdat die bekend zijn met wat een verpakkingskundige voor hen kan doen en betekenen, o.a. om tijdelijk extra capaciteit en/of specifieke kennis binnen te brengen.

De hierboven staande titel heeft dan ook vooral betrekking op het Midden en Klein Bedrijf. Begrijpelijk is dat veel bedrijven in het MKB niet de behoefte hebben aan of de kosten kunnen dragen voor een verpakkingskundige in vaste dienst.
Het jammere daarvan is dat men waarschijnlijk niet weet wat de toegevoegde waarde van een verpakkingskundige kan zijn. Daar liggen dus duidelijke kansen, zowel voor het MKB als voor de zelfstandige verpakkingskundigen.
Uit eigen ervaring weet ik dat je als ervaren verpakkingskundige, ook binnen een beperkte periode en urenomvang, vaak heel snel een verbetering of optimalisatie kunt realiseren waarvan de opbrengsten ruimschoots opwegen tegen de kosten voor de ingehuurde zelfstandige verpakkingskundige.

Dus MKB; praat eens met een zelfstandige verpakkingskundige, je kunt ze vinden via de VNV, je hebt niets te verliezen, alleen maar te winnen.

 

Jan Lacet, VNV

 

Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. Deze column is van VNV-er Jan Lacet van Impackon. Hij geeft de pen door aan Hans Willemsen, verpakkingskundige bij Maskin Pakking in Noorwegen.

 

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.