Nieuws

Save food

Geplaatst op 17-10-2011  -  Categorie: Columns

Op verzoek van de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) heeft het Zweedse Instituut voor Food and Biotechnology (SIK) twee onderzoeken uitgevoerd naar voedselverliezen op wereldschaal. Eén onderzoek vond plaats in landen met hogere en midden inkomens en één onderzoek werd uitgevoerd in  landen met lage inkomens. Het onderzoek werd gepresenteerd op het Save Food! congres op de Interpack 2011 met als doel bewustwording van de wereldwijde voedselverliezen, afvalproblematiek en de impact hiervan op honger, armoede en klimaatverandering op aarde.

De onderzoekers concludeerden dat er in de geïndustrialiseerde wereld in totaal per hoofd van de bevolking vele malen meer voedsel wordt verspild dan in de ontwikkelingslanden: In Zuidelijk Afrika en Zuid/ Zuidoost Azië 6 tot 11 kg per persoon tegen Europa en Noord Amerika 95 tot 115 kg (schattingen).

Voedselverliezen in lage-inkomenslanden worden voornamelijk veroorzaakt door beperkte management vaardigheden en problemen van financiële en technische aard bij het oogsten, opslaan en houdbaar maken van de producten. Klimatologische omstandigheden zijn complex, de infrastructuur is beperkt en voldoende kennis van verpakking en marketingsystemen ontbreekt. De oorzaken van voedselverliezen in midden- en hoge-inkomenslanden zijn vooral gerelateerd aan consumentengedrag en aan het ontbreken van een regisseur die afstemt tussen de verschillende spelers in de voortbrengingsketen.

Volgens de FAO liggen er dus vooral in de ontwikkelingslanden kansen voor verpakkingskundigen, procestechnologen en andere kenniswerkers om kennis over houdbaarheids- en verpakkingstechnieken nuttig in te zetten in de opkomende industrieën daar. In de geïndustrialiseerde landen ligt de taak om de aanwezige kennis naar de consument te brengen. De tijd dat we onze kinderen leerden jagen en verzamelen ligt ver achter ons; na het tijdperk van de landbouw en de veeteelt is nu de periode van industriële houdbaarheids- en verpakkingstechnieken aangebroken.

Verpakkingskundige, een boeiend vak.

VNV Columnisten
Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. 

 

(gepubliceerd in VerpakkingsManagement oktober 2011)

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.