Nieuws

Testen

Geplaatst op 18-01-2010  -  Categorie: Columns

In november 2009 bestond het Topa Instituut 25 jaar. Het initiatief om een onafhankelijk testinstituut te beginnen werd destijds in de markt met gemengde gevoelens ontvangen. Testen was toch het werkterrein van TNO? Vandaar de nodige argwaan, hier en daar zelfs scepsis, maar gelukkig ook enthousiaste reacties. Na een lange periode van hard doorwerken is het instituut uitgegroeid tot een begrip, een instituut met hoofdletters. Voor de verpakkingswereld een goede aanvulling. Immers, meten is weten.

 

Bij veel ontwikkelingen op verpakkingsgebied ontbreekt de rationele insteek. Misschien is dat wel de oorzaak van het feit dat een relatief hoog percentage van de ontwikkeltrajecten faalt.

Testen van concepten in een vroeg stadium kan veel informatie opleveren. Het hoeft niet altijd uitgebreid, en ook niet altijd extern uitgevoerd te worden. Met ‘quick and dirty’ testen is ook al veel informatie te verkrijgen. Dat kan in eigen huis gedaan worden. Dat geldt ook voor functioneel testen. Gekoppeld aan de functionele specificatie biedt dit veel inzicht. En het geeft de mogelijkheid te innoveren. Merkwaardig genoeg is het functioneel specificeren nog lang niet zo ver doorgedrongen in de verpakkingswereld als verwacht zou mogen worden. In veel sectoren wordt tegenwoordig begonnen met het opzetten van een functionele specificatie. In de verpakkingswereld is dit nog in ontwikkeling. Gelukkig helpt een testinstituut deze wereld een stukje volwassener te maken.

 

Een ontwikkeling die het testinstituut zelf ook doorgemaakt heeft. Naast mechanisch testlab is het nu ook een lab voor klimatologische testen. Belastingen die tijdens transport optreden kunnen goed worden gesimuleerd. De belastingsprofielen zijn gebaseerd op gemeten waarden tijdens transport over de hele wereld en geven daarmee een reëel beeld van de werkelijkheid. Hierdoor kunnen functies en eisen steeds beter worden gespecificeerd.

 

Alle inzichten zullen uiteindelijk leiden tot software waarmee virtuele testen kunnen worden gedaan met ontwerpen die alleen nog maar bestaan op de computer.
En dat is waar verpakkingskundigen continu een bijdrage aan leveren.

 

Verpakkingskundige, een boeiend vak.

VNV Columnisten
Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. Info: www.verpakkingskundigen.nl

 

(gepubliceerd in VerpakkingsManagement januari 2010)

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.