Vechten om vuilnis

Geplaatst op 19-07-2009  -  Categorie: Columns

10 jaar geleden hadden we nog een afvalberg maar in 1995 verbood wetgeving om het afval nog langer te storten. Afval dat recyclebaar of brandbaar is mag sindsdien niet meer worden opgehoopt. Om de afbuigende stroom afval te kunnen verwerken werden in twee jaar tijd drie afvalverbrandingsinstallaties (AVI) bijgebouwd tot een totaal aantal van elf. Bijna elke provincie heeft daarmee zijn eigen AVI. Inmiddels wordt, schrik niet, twee keer zoveel afval verbrand als in 1995. Maar ook wordt er nu nagenoeg niet meer gestort en is het percentage nuttig toegepast of hergebruikt afval gestegen van ruim 70 naar bijna 85 procent. Gedurende de periode 2000-2006 nam de afvalproductie zelfs af en dat werd met name werd veroorzaakt door de industrie. Er is door deze situatie zelfs sprake van lichte overcapaciteit bij de AVI's.

Ook de doelstellingen in het landelijke afvalbeleid voor de komende jaren zijn gericht op preventie, recycling (Plastic Heroes campagne) en hergebruik. De wenkbrauwen van een verpakkingskundige fronsen dan ook als in hetzelfde landelijke afvalbeleid het moratorium op de uitbreiding van de capaciteit van de AVI’s van enkele jaren geleden wordt opgeheven. Als gevolg hiervan zijn er zelfs plannen ontstaan om twee nieuwe AVI's te bouwen. Om rendabel te kunnen zijn moet de enorme honger naar afval van deze ovens worden gestild en de terechte vrees bestaat dan ook dat deze installaties kunststof afval zullen gaan verbranden dat evengoed recycled kan worden. Verpakkingskundigen zullen met andere specialisten een grote uitdaging aan moeten gaan om het kunststof verpakkingsafval goed recyclebaar en hoogwaardig inzetbaar te maken.

Laten de plannenmakers hun ideeën ombuigen van afval verbranden naar het inzamelen en zo hoogwaardig mogelijk recyclen van kunststof afval. Volgens milieu-experts is zoveel Nederlands afval opnieuw in te zetten dat er maar twee AVI's nodig zijn. Als verpakkingskundigen bij hun ontwikkelingen rekening houden met recyclebaarheid en tevens een bijdrage leveren aan efficiënte logistiek van kunststof afval dan sluiten we in 2012 negen AVI's.

Verpakkingskundige, een boeiend vak.

VNV Columnisten
Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. Info: www.verpakkingskundigen.nl

 

(gepubliceerd in VerpakkingsManagement augustus 2009)

  

 

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Parc Tichelt 2 
4891 DZ Rijsbergen
info@verpakkingskundigen.nl