Nieuws

Verpakken is een vak

Geplaatst op 29-05-2022  -  Categorie: Columns  -  Auteur: Roland ten Klooster

klooster-roland-tenDe Vereniging Nederlands Verpakkingskundigen (VNV) heeft met 150 columns gebruik mogen maken van het platform dat Verpakkingsmanagement gedurende meer dan 10 jaren heeft geboden. Het was een grote wens van de leden van de vereniging om insiders en outsiders inzicht te geven in de vele inhoudelijke en organisatorische aspecten waar verpakkingskundigen mee geconfronteerd worden en hiermee een steentje bij te dragen aan de professionalisering van het vakgebied.

Samen met Mirjam Snel ben ik toegetreden tot de eerste column commissie van de VNV. Verzoeken om columns werden matig beantwoord, waardoor we zelf de pen opnamen om te schrijven. De eerste 50 columns zijn om-en-om door ons geschreven waarbij we elkaar soms hielpen aan thema’s en gezamenlijk de redactie voerden. In een jaarvergadering van de VNV werd de optie neergelegd om meer leden te laten schrijven. We wilden andere thema’s en vooral de leden aan het woord laten. Er is een ketting van schrijvers opgezet waarbij de dienstdoende schrijver een nieuwe schrijver uit het netwerk vroeg om de volgende column te gaan schrijven. Dit werkte goed, slechts een enkele keer moesten we ondersteunen. De laatste jaren werd het lastiger om schrijvers te vinden en moest soms een noodmaatregel verzonnen worden. Het coördineren van wie wanneer de column zou aanleveren werd door Mirjam uitgevoerd. Gezamenlijk deden we de redactie die voornamelijk bestond uit tekstuele correcties en soms uit een suggestie het verhaal rond te maken.

De onderwerpen die langs kwamen betroffen de rol van de verpakkingskundige als spin in het web en waren vaak gebonden aan actuele thema’s. De laatste jaren is veel geschreven over duurzaamheid in relatie tot de keuzes die gemaakt worden. Steeds meer opgeleide mensen met verpakkingskennis komen op de markt, opgeleid door het NVC Nederlands Verpakkingscentrum, afkomstig van Universiteit Twente, Haagsche Hogeschool IPO, HAS Den Bosch, Hogeschool Amsterdam, en ook uit Nijmegen, in combinatie met grote belangstelling voor verpakken, gestuurd door duurzaamheid. We weten dat verpakken niet de grootste veroorzaker is van duurzaamheidsproblemen, maar juist een bijdrage levert aan duurzaamheid doordat het producten beschermt. De verpakking heeft een hefboom rol, als deze niet goed functioneert heeft dit gevolgen voor het product en voor de verwerking op de lijn. Het is maar één van de vele beknellingen waar een verpakkingskundige mee moet werken. Veel ontwikkelingen in de markt vragen om kennis en inzicht vanuit het vakgebied waardoor de vraag naar verpakkingskundigen alleen maar groter wordt.

We hopen dat iedere verpakkingskundige, verpakkingsontwerper, iedereen die actief is in dit vakgebied, zich realiseert dat hiermee een ambassadeursfunctie wordt vervuld en daarmee anderen steunt en aanmoedigt zich te laten opleiden.

De eerste column is van juni 2005 met als titel ‘Verpakken is een vak’. Toen een stelling, nu een feit. We hebben een drempel genomen en een positie ingenomen en het fijne is dat we dat gezamenlijk gedaan hebben.

Dank aan de lezers, ook voor de reacties op de columns. Dank aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd.

Roland ten Klooster

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.