Nieuws

VNV-er steeds vaker ZZP-er

Geplaatst op 11-07-2015  -  Categorie: Columns  -  Auteur: Steef Carlier

Carlier SteefVeel onder­ne­ming­en hebben één of meerdere verpakkingskundigen full time in dienst. Uiteraard streeft men naar een ca­paciteit waarbij zij meer dan voldoende werk hebben. Maar de behoefte aan de diensten van een verpakkingskundige is vaak zeer wisselend.

Zeker de ontwikkeling van nieuwe, verbeterde of kostenefficiëntere verpakkingen wordt meestal pro­ject­matig uitgevoerd en vraagt vaak gedurende een beperkte tijdsduur van minder dan een jaar extra in­span­ning. Deze inspanning komt bovenop de dagelijkse activiteiten en blijkt dan vaak (te) groot, om­dat de organisatie onvoldoende rekening houdt met de omvang en tijdsduur van de bijbehorende nood­zakelijke werkzaamheden.

Het gevolg is dat de verpakkingskundige onvoldoende toekomt aan zijn dagelijkse verplichtingen, die het primaire verpakkingsproces raken en/of bestaande, vaak wat langer lo­pende projecten, blijven liggen. Frustratie en ergernis aan alle kanten en het (veel) later beschikbaar zijn van re­sul­ta­ten komt in dat soort gevallen regelmatig voor.

Jammer, want situaties als deze zijn eenvoudig te voorkomen met de inzet van een tijdelijke kracht; iemand die snel inzet­baar is, snel ingewerkt is en snel zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren, projecten kan leiden en ge­wend is snel en efficiënt resultaten af te leveren. Een ZZP-er dus.

De laatste jaren hebben steeds meer ervaren verpakkingskundigen zich verzelfstandigd en zijn beschikbaar voor tijdelijk werk. Het vinden van een ZZP-er met de gewenste kennis, kunde en ervaring blijkt nog steeds een lastige klus, ondanks een toenemen aantal recruiters die zich op de ‘verpakkingsmarkt’ begeven en een netwerk van al of niet zelfstandige verpakkingskundigen opbouwen. Voor wie liever geen gebruik maakt van een intermediair is LinkedIn een pracht-tool.

En is een ZZP-er duur? Kwaliteit, flexibiliteit en ongebondenheid hebben een prijskaartje, maar de in­steek moet zijn dat het blijvende financiële voordeel groter is dan de tijdelijke kosten van een ZZP-er!

 

Deze column wordt maandelijks verzorgd door leden van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen. Deze column is van VNV-er Steef Carlier, verpakkingskundige bij PackPro Packaging Consultancy. Hij geeft de pen door aan Kees Govers, verpakkingskundige bij Merck Sharp & Dohme.

Logo square footer

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Koestraat 67A
5223 AH ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 40465426

Mail
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

Overige mailadressen
rettizroov.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
retseemgninnep.[antispam].@verpakkingskundigen.nl
eitcader.[antispam].@verpakkingskundigen.nl

 

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.