Voorkomen is beter dan genezen

Geplaatst op 29-09-2017  -  Categorie: Columns  -  Auteur: Patrick de Groot

Ik denk er nog wel eens aan terug toen ik ervoor koos om met de Verpakkingskundige opleiding te gaan starten. Op dat moment werkte ik net enkele maanden bij een bedrijf dat verpakkingen produceerde. Er waren voldoende mogelijkheden om een opleiding te gaan starten bij dit bedrijf. Alleen moest je zelf daartoe het initiatief nemen en de keuze goed onderbouwen.

Op de Verpakkingskundige opleiding wordt geleerd om proactief te denken en te handelen, gebaseerd op theoretische en praktische kennis. Worden mensen middels een dergelijke opleiding geleerd om proactief te zijn? Of zijn het voornamelijk proactieve mensen die voor een dergelijke opleiding kiezen? Mogelijk versterkt het een het ander.

Terug naar het ei. De eierbranche heeft het de afgelopen tijd behoorlijk moeilijk. Het gebruik van een enkel verkeerd product (Fipronil) heeft verschillende bedrijven in een moeilijke positie gebracht, maar ook bedrijven verderop in de keten zijn erdoor geraakt. Verschillende instanties hebben getracht de samenleving te informeren. Deze informatie was niet altijd eenduidig, waardoor er meer onzekerheid en achterdocht ontstond.

Dit heeft mij aan het denken gezet. Wat als de verpakkingsbranche in een situatie komt waardoor de veiligheid ter discussie staat? Wie doet dan namens de verpakkingsbranche het woord? Hoe wordt vooraf overlegd hoe en welke informatie verstrekt wordt? Als het een specifieke branche is, zal dit nog snel te organiseren zijn. Maar wat als het verschillende branches betreft? Ook dan moet de informatie die verstrekt wordt eenduidig zijn.

Misschien moet de branche zich proactief organiseren om zich voor te bereiden op een dergelijke situatie nu er de tijd voor is om rustig met diverse partijen te overleggen. Door de moderne communicatiemiddelen gaat nieuws razend snel en als zich een calamiteit voordoet is er weinig tijd om met diverse partijen gezamenlijk iets te organiseren. Een goede organisatie geeft de branche de mogelijkheid om goed te profileren.

Voorkomen is beter dan genezen. De verpakkingskundigen hebben ook duidelijke een verantwoordelijkheid in het voorkomen van problemen. Zij maken de keuzes voor de diverse verpakkingsconcepten en hebben de nodige kennis en/of weten partijen zowel intern als extern aan elkaar te verbinden om zo te komen tot veilige verpakkingen.

Deze column is van Patrick de Groot account manager bij Inbak. Hij geeft de pen door aan Miranda Reuvers, Quality Management Systems specialist bij Farm Frites.

 

  

 

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Parc Tichelt 2 
4891 DZ Rijsbergen
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl